ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบขายทอดตลาด