เทศบาลเมืองปากช่อง จัดทำโครงการพัฒนาพื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง จัดทำโครงการพัฒนาพื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณสะพานขาว ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Switch langauge »