ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
วันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดการฝีกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ โรงแรมเดอะฮิลล์