ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพ ฝั่งขวา รหัสสายทาง นม.ถ.๕-๐๑๙๔ ระหว่าง กม.๑๖๗+๘๓๘ ถึง กม.๑๖๙+๘๒๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๙๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๕๖ ตารางเมตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพ ฝั่งขวา รหัสสายทาง นม.ถ.๕-๐๑๙๔ ระหว่าง กม.๑๖๗+๘๓๘ ถึง กม.๑๖๙+๘๒๕ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๙๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๕๖ ตารางเมตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบคลัง