ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ (โครงการจ้างเหมาออกแบบโครงการงานก่อสร้าง)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ (โครงการจ้างเหมาออกแบบโครงการงานก่อสร้าง)11