ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๑๙๘ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๑๙๘ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบยกเลิก