สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)และประชุมชี้แจง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับพันตำรวจโท ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)และประชุมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้ง