นายกเมืองปากช่องมอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนผ่านโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) และโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง