ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25 ตุลาคม 2564) จำนวน 10 โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25 ตุลาคม 2564) จำนวน 10 โครงการ รายละเอียดตามที่แนบแผน

Switch langauge »