สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP) รายละเอียดตามที่แนบเดือน มค

Switch langauge »