สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP) รายละเอียดตามที่แนบเดือน ธค

Switch langauge »