สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP) รายละเอียดตามที่แนบเดือน พย

Switch langauge »