ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามที่แนบทำความสะอาด