ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง และจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง และจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง) รายละเอียดตามที่แนบ111

Switch langauge »