มอบรางวัลผู้ชนะ โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา”

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ปากช่องเมือง แห่งการพัฒนา” โดยมีนางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และนายชวดล มันสามุข ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วย

Switch langauge »