การตัดสินการประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา”

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เข้าร่วมชมการตัดสินการประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา” โดยมีผลการตัดสินการประกวด ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นางสาวจิรา ชุมศรี ชื่อภาพ ที่นี่สถานีปากช่อง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายธนกฤต สิงหกลางพล ชื่อภาพ มุ่งมั่นพัฒนา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ ปากช่อง เมืองน่าอยู่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ สะพานกลับรถ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายธนวินท์ คงมหาพฤกษ์ ชื่อภาพ สู่อนาคต
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายสัญชัย บัวทรง ชื่อภาพ ซ้อมดับเพลิงให้พระสงฆ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ชื่อภาพ สีสันยามเช้า ณ ตลาดปากช่อง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นายชัยคม อธิชโย ชื่อภาพ เสน่ห์เมืองปากช่อง#3

                

Switch langauge »