ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง            “ครั้งแรก”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ได้มาเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ” ครั้งแรก” พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอปากช่อง ตามที่กรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และร่วมแสดงความยินดีกับนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »