คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่องออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้งเทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายปราโมทย์ ชลไชยะ ประธานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งทั้ง 49 หน่วยของเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง และให้กำลังใจคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการปฏิบัติงาน

Switch langauge »