การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง.

วันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ เทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายปราโมทย์ ชลไชยะ ประธานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง และนางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับพันตำรวจโท ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และคณะที่เยี่ยมชมและให้คำแนะนำเทศบาลเมืองปากช่อง ในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขต ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564

Switch langauge »