ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ

22

Switch langauge »