ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑.จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานของเทศบาลเมืองปากช่อง, ๒.จ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินอื่นของเทศบาลเมืองปากช่อง, ๓.จ้างเหมาดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะ

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑.จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานของเทศบาลเมืองปากช่อง, ๒.จ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินอื่นของเทศบาลเมืองปากช่อง, ๓.จ้างเหมาดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะ รายละเอียดตามที่แนบ

Scan

Switch langauge »