โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะ ของเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อส่งต่อเข้าระบบ ประจำปี 2563 โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลปากช่องนานา ที่มาให้ความรู้ ตอบแบบคัดกรอง การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ และแปรผลเลือดแจ้งผลเลือดกับพนักงานคัดแยกขยะ

Switch langauge »