มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ผู้นำชุมชนทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนไว้ใช้ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19)

Switch langauge »