เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนหนองกะจะ 1 และชุมชนคุรุสามัคคี นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง สั่งการให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เนื่องจากฝนตกลงมาทำให้น้ำป่าจากน้ำตกหลังเหวไหลทะลักเข้าชุมชน

Switch langauge »