วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนหนองกะจะ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่พ่นยากำจัดหนอนบุ้ง เนื่องจากฝนตกทำให้เกิดการระบาดของตัวหนอนบุ้งจำนวนมาก อันตรายของหนอนบุ้งอยู่บริเวณลำตัวของตัวหนอนบุ้งมีสารพิษหลายประเภทที่เป็นอันตรายกับคน เมื่อไปสัมผัสถูกขนพิษเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการแสบร้อนได้ทันที เกิดผื่นแพ้ขึ้นที่ผิวหนัง หลังจากนั้นจะเกิดอาการบวม ชา และพิษจะสามารถแพร่ไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่อยู่ใกล้เคียงได้ สำหรับเด็ก หากขนพิษของมันเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้ หรือผู้ที่มีอาการแพ้มากมากๆ อาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชา เป็นอัมพาตได้ สามารถป้องกันโดยควรมีความระมัดระวังไม่เข้าไปสัมผัสกับหนอนบุ้ง เนื่องจากขนพิษอาจปลิวมาถูก ผิวหนังของเราได้ ส่วนการรักษาอาการพิษ ทำได้โดยการดึง เอาขนพิษออกจากผิวหนังด้วยเทปกาว ใช้น้ำ แข็งประคบ บริเวณที่ถูกขนพิษ รักษาความสะอาด ทาด้วยแอมโมเนียหรือ ครีมประเภทรักษาอาการแสบร้อน ให้กินยาแก้แพ้และยาระงับอาการปวด หากมีการแพ้รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

Switch langauge »