วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปากช่อง สถานีตำรวจปากช่อง และสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ออกตรวจชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเปิดประกอบกิจการร้านอาหารในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID 19)

Switch langauge »