นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง เยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อมอบโลชั่นกันยุง สเปรย์ฉีดกันยุง และเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรด ให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองกะจะ หนองสาหร่าย และประปา ไว้ใช้ในงาน

Switch langauge »