วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ชุมชนตรอกแดง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา และชุมชนตรอกสุเหร่า นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวก่อนพ่นละอองฝอย และพ่นยา ก็เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ครั้งที่ 3 ฆ่ายุงลายที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัว อาจเป็นตัวที่นำเชื้อมาให้ผู้ป่วย หรืออาจเป็นตัวที่กัดผู้ป่วยแล้วได้รับเชื้อกลับไปก็ได้ ซึ่งอาศัยอยู่รอบบ้านผู้ป่วยให้หมดไป จะได้ไม่ไปกัดและแพร่เชื้อให้กับคนอื่นในละแวกนั้น หรือถือเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

Switch langauge »