วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ สนามพระเครื่อง ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เจ้าหน้าที่งานร้องเรียนได้ดำเนินการออกตรวจสอบ และขอความร่วมมือจากสมาคมพระเครื่องให้หยุดดำเนินการตามราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศเมื่อวันที่. 17 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานร้องเรียน ปกครองอำเภอปากช่อง. และสถานีตำรวจปากช่อง ได้ดำเนินการแจ้งปิดสนามพระเครื่องในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อาจแพร่ระบาดได้