วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ออกตรวจประเมินตลาดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง โรงพยาบาลปากช่องนานา และpcc ประปา