วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ ตลาดนัดคลองถม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ งานปกครองอำเภอปากช่อง และ สถานีตำรวจปากช่อง ออกจัดระเบียบตลาดนัดคลองถมในการจัดระยะห่างระหว่างแผง จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งแนะนำให้มีการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับแม่ค้า และผู้มารับบริการ

Switch langauge »