งานเทศกิจดำเนินการส่งหนังสือแจ้ง เรื่อง ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และระเบียบให้กับผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดสดเทศบาล ตลาดเช้า และหน้าวัดคีรีวันต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ให้กับผู้มาซื้อของในตลาด

Switch langauge »