วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ หน้าร้าน PK ออมตังค์ ปุฟเฟ่ต์ทะเลเผา สาขา 2 (หลังร้าน ยูไลค์ แถวราชประชา) นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ร่วมจัดระเบียบการมอบสิ่งของกับประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และเป็นไปตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา

Switch langauge »