งานเทศกิจดำเนินการตรวจ และแจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาล และตลาดไนท์บาร์ซาร์สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และจากการตรวจสอบพบผู้จำหน่ายสินค้าไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย 1 ราย งานเทศกิจจึงแจ้งข้อกฏหมายให้ทราบว่าหากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยมีความผิดตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ

Switch langauge »