ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๕-๐๐๒๕ แยกปากช่อง-ซับสนุ่น ไปบ้านหนองกะโตวา ต่อจากเดิม ตำบลปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้าง-ถ.คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น-นม.ถ.5-0025-แยกปากช่อง-ซับสนุ่น-ไปบ้านหนองกะโตวาฯ

Switch langauge »