วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง ไปร่วมกิจกรรมและจัดระเบียบแถวเว้นระยะห่าง คัดกรองตรวจสุขภาพ ก่อนเข้ารับมอบสิ่งของ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และเป็นไปตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา จากนายวิชัย มณีรัตนะกูล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน และคณะกรรมการมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ที่มอบสิ่งของเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ในโครงการปันน้ำใจสู้ไวรัสโควิด 19

Switch langauge »