วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) เทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Switch langauge »