วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ชุมชนหนองสาหร่าย เทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Switch langauge »