วันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ชุมชนตรอกสุเหร่า และชุมชนปางแก เทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Switch langauge »