ร่างประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้ายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ ๕-๐๑๘๙ ระหว่าง กม.๑๗๐+๔๕๐ – กม.๑๗๓+๓๐๐ กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้

319401111.compressed