แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสการทุจริต

* โปรดกรอกข้อมูล “ผู้กล่าวหาร้องเรียน” ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง
* ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน ให้ท่านกรอกข้อมูล “ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน”
* ขอให้ผู้กล่าวหาร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
* ข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่านเป็นความลับทางราชการ

กรุณาป้อนข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่สะดวกขึ้น

  ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

  ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

  ที่อยู่สำนักงาน

  เทศบาลเมืองปากช่อง
  73 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
  จ.นครราชสีมา 30130
  โทรศัพท์/โทรสาร (044) 312-037
  ติดต่อในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
  เวลา 8.30 – 16.30 น.
  e-mail : admin@pakchongcity.go.th