กิจกรรมการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน ) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 อย่างสุจริตโปร่งใสและพร้อมเพรียงกัน

Switch langauge »