กกต.ท้องถิ่นรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งเทศบาลเมืองปากช่อง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

Switch langauge »