ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง  ขอแจ้งเลื่อนการตัดสินการประกวดและการประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา”

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการตัดสินการประกวดและการประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา” รายละเอียดตามที่แนบ

เลื่อนการตัดสิน

Switch langauge »