ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) รายละเอียดตามที่แนบ

ผู้ชนะ

Switch langauge »