พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน ) โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม” กับบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอส พี เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จำกัด พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ตัวแทนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ตัวแทนชุมชนทั้ง 23 ชุมชน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และฟังการบรรยายวิสัยทัศน์ ความรู้โครงการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม

Switch langauge »