พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ชุมชนท่ามะนาว และชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ้านเรือนเสียหายในพื้นที่

Switch langauge »