นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องเร่งให้การช่วยเหลือ

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ พื้นที่น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้สั่งการให้คณะบริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องที่ไม่ประสบอุทกภัย และทุกภาคส่วนระดมกำลัง อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมลำเลียงอาหาร และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยตามชุมชนริมลำตะคอง

Switch langauge »