ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อวางแนวทางแก้ไขให้เข้าสู่ภาวะปกติเพราะเป็นลักษณะน้ำหลาก

Switch langauge »