ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินอื่นของเทศบาลเมืองปากช่อง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินอื่นของเทศบาลเมืองปากช่อง รายละเอียดตามที่แนบ

3-2

Switch langauge »